Địa chỉ

    Tầng 2, Số nhà 50, khu đất DV2 Xa La, P. Phúc La, Q. Hà Đông, Hà Nội

    Emial

    cs.nanifood@gmail.com

    Điện thoại

    0971 915 286 – 0816 552 299