[Phật Pháp Vô Biên] Nghe Kinh Sám Hối Mỗi Ngày – Nghiệp Tiêu – Phước Sanh

🙏 Phật Pháp Vô Biên. Nghe Kinh Sám Hối Mỗi Ngày – Nghiệp Tiêu – Phước Sanh

🙏 ️Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

🙏 Nam Mô A Di Đà Phật

🙏 Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

🙏 KINH TỪ BI SÁM HỐI

🙏 Ai cũng thế, ít nhiều đều tội

🙏 Chỉ khác nhau biết lỗi hay không

🙏 Đời là bể khổ mênh mông

🙏 Khéo nương Phật Pháp thoát vòng trầm luân.

🙏 Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát (3 lần) Ma Ha Tát.

🙏 Kính lạy Mười Phương Phật,

🙏 Kính lạy Mười Phương Pháp,

🙏 Kính lạy Mười Phương Tăng.

🙏 Nếu trước kia vô minh,

🙏 Con đã phạm lỗi lầm,

🙏 Nay sám hối ăn năn,

🙏 Nguyện ngăn chừa mãi mãi.

🙏 Nếu trước kia sân hận,

🙏 Con đã thù ghét người,

🙏 Gây máu đổ đầu rơi,

🙏 Hay nhà tan cửa nát.

🙏 Có khi bằng lời nói,

🙏 Con đã xúc phạm người,

🙏 Ý khinh bỉ chê cười,

🙏 Khiến cho người đau khổ.

🙏 Có khi trong cơn giận,

🙏 Con đã đánh đập người,

🙏 Lòng lửa cháy bời bời,

🙏 Mặt dạ xoa hung dữ

🙏 Nay quay về nẻo Chánh,

🙏 Hiểu lầm lỗi ngày xưa,

🙏 Lòng day dứt vô bờ,

🙏 Xin cúi đầu sám hối.

🙏 ️Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

🙏 Nam Mô A Di Đà Phật

🙏 Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Phật Pháp Vô Biên. Nghe Kinh Sám Hối Mỗi Ngày – Nghiệp Tiêu – Phước Sanh

👉 Xem tất cả video cùng chủ đề tại đây:http://pesc.pw/3lxk8v

👉 Hãy đăng ký kênh để xem video mới nhất: http://pesc.pw/39thku #promarketingads #kinhphatnhiemmau #kinhphatphodochungsanh

3lxk8v

👉 Đức tin phật: https://www.youtube.com/watch?v=9_gz4XJ1aW4&list=PLw6e5zhcG_yEp9t7YEJwtzZ-HTF4WRehN

👉 Video lời dăn dạy đức phật bà quan âm – đức phật thích ca mô ni phật
👉 Mời quý anh chị xem tất cả video cùng chủ đề tại đây ạ: http://pesc.pw/3lxk8v

👉 Hãy đăng ký kênh để xem video mới nhất: http://pesc.pw/39thku #promarketingads #nhacniemphat #nammoadidaphat

👉 Theo dõi trang Phật Bồ Tát A Di Đà: https://nanifood.com.vn/category/dao-va-doi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *